Kaidah Ushul Fiqih Ke 42 : Setiap Orang Yang Keridloannya Tidak Dianggap, Maka…

Kaidah ushul fiqih yang diambil dari kitab syarah Mandzumah ushul fiqih Syaikh Utsaimin, rohimahullah.

Kaidah ke 42 :

Setiap orang yang keridloannya tidak dianggap, maka disyaratkan harus diketahui olehnya.

Contohnya bila A mempunyai hutang kepada B, lalu C membayarkan hutang A tanpa sepengetahuannya. Maka hutangnya lunas.

Bila Zaid mencerai istrinya tanpa sepengetahuan istri, maka talaq tetap jatuh.

Kebalikan kaidah ini adalah: Setiap orang yang ridlanya diperhitungkan maka harus diketahui olehnya kecuali bila ia mewakilkan orang lain untuk keperluannya.

Contohnya bila seorang ayah menikahkan anak wanitanya dengan seorang lelaki tanpa sepengetahuannya, maka tidak boleh kecuali bila anaknya menyetujuinya.

Badru Salam,  حفظه الله تعالى

Kaidah Ke 41 : Semua Yang Memiliki Kewalian, Maka…

KAIDAH USHUL FIQIH – Daftar Isi LENGKAP

Courtesy of Al Fawaid

Raihlah pahala dan kebaikan dengan membagikan link kajian Islam yang bermanfaat ini, melalui jejaring sosial Facebook, Twitter, dan Google+ yang Anda miliki. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta’ala membalas kebaikan Anda.