Kaidah Memahami Al Qur’an Ke 17 : Orang-Orang Yang Mendapat Hidayah dan Yang Tersesat…

Kaidah-kaidah memahami Al Qur’an yang diambil dari kitab Qowa’idul Hisaan yang ditulis oleh Syaikh Abdurrohman As Sa’diy.

Kaidah ke 17:

Al Qur’an menyebutkan tentang orang orang yang mendapat hidayah dan orang orang yang tersesat. Dan menyebutkan sebab sebab hidayah dan sebab sebab kesesatan.

Allah berfirman:

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام

“Allah memberi hidayah orang yang mengikuti keridloanNya kepada jalan jalan keselamatan.”  (Almaidah:16)

Ayat ini menunjukkan bahwa sebab mendapatkan hidayah adalah mengikuti keridloan Allah.

Allah juga berfirman:

وما يضل به إلا الفاسقين

“Tidaklah Dia menyesatkan dengannya kecuali orang orang yang fasiq.” (Albaqoroh: 26)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa sebab sebab kesesatan adalah berbuat fasiq yaitu dosa dosa besar atau terus menerus berbuat dosa kecil.

Al Qur’an juga menyebutkan sebab sebab mendapat ampunan dan rahmatNya. Allah berfirman:

وإني لغفار لمن تاب وءامن وعمل صالحا ثم اهتدى

“Sesungguhnya Aku Maha pengampun untuk orang taubat dan beramal shalih kemudian ia mendapat hidayah.” (Thaha: 82)

Al Qur’an juga menyebutkan sebab sebab datangnya adzab, sebab sebab datangnya rezeki dan sebagainya. Semua ini memberi faidah bahwa Allah tak akan menyesatkan orang yang bersungguh sungguh menginginkan hidayah dan mencarinya. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Tak mungkin Allah menzalimi hamba hambaNya.

Badru Salam,  حفظه الله تعالى

Kaidah Ke 18 : Mengembalikan Makna Ayat Mutasyabih Kepada Ayat Muhkam…

KAIDAH MEMAHAMI Al QUR’AN – Daftar Isi LENGKAP

Raihlah pahala dan kebaikan dengan membagikan link kajian Islam yang bermanfaat ini, melalui jejaring sosial Facebook, Twitter, dan Google+ yang Anda miliki. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta’ala membalas kebaikan Anda.