Category Archives: Abu Yahya Badrusalam

Mengintip Aib Diri

Ustadz Abu Yahya Badrusalam Lc حفظه الله تعالى

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “Siapa yang ingin mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya, maka ada empat cara:

1. Duduklah di hadapan seorang syaikh yang amat faham mengenal kesalahan diri. Ia akan memberitahumu dan memberi obatnya. Namun cara ini amat jarang di zaman ini.

2. Memiliki teman yang jujur yang mengingatkan kesalahannya. Dahulu Umar bin Khathab berkata, “Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan aib-aib kami.” Demikian pula salafushalih terdahulu suka bila ada yang mengingatkan kesalahannya. Sedangkan di zaman ini, orang yang mengingatkan kesalahan kita mungkin orang yang paling tidak kita sukai.

3. Mendengar dari lisan musuh. Karena mata yang memusuhi biasanya akan memperlihatkan aib sekecil apapun. Ini lebih bermanfaat untuk mengenal aib sendiri dibandingkan teman yang menjilat.

4. Bergaul dengan manusia.
Sesuatu yang tercela diantara mereka jauhilah.

(Mukhtashar Minhajil Qashidin hal 156).

– – – – – •(*)•- – – – –

Terjalnya Istiqomah

Ust. Badrusalam, حفظه الله

Istiqomah amat kita butuhkan..
untuk meniti jalan kebenaran..
semua kita khawatir bila mati dalam keadaan suulkhatimah..
maka..
tiada jalan kecuali untuk berjuang..
menyelamatkan diri dari api Neraka..
bersabar sebentar di dunia..
meraih surga dambaan..
sedangkan bersabar di akhirat..
tak lagi berguna..

– – – – – •(*)•- – – – –

Mayat Hidup

Ust. Badrusalam, حفظه الله

Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Orang yang telah mati dan beristirahat bukanlah mayit, akan tetapi mayit itu adalah mayat hidup.”

Ditanya, “Wahai Abu Abdillah, apakah mayat hidup itu?”

Beliau berkata, “Yaitu orang yang hatinya sudah tidak lagi mengenal yang ma’ruf dan tidak mengingkari kemungkaran.”

Riwayat ibnu Abi Syaibah dalam mushannafnya (15/172-173).

By: Ustadz Abu Yahya Badrusalam

– – – – – •(*)•- – – – –

Kemuliaan Seorang Mukmin

Ust. Badrusalam LC, حفظه الله

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت و أححبب من شئت فإنك مفارقه اعمل ما شئت فإنك مجزي عنه و اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس

“Jibril datang kepadaku dan berkata..

Ya Muhammad..
Hiduplah semaumu..
Sesungguh engkau akan mati..
Cintailah siapa yang engkau suka..
Sesungguhnya engkau kelak akan berpisah dengannya..

Berbuatlah sekehendak hatimu..
Sesungguhnya engkau akan diberikan balasan..

Ketahuilah..
Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin..
Terletak pada sholat malamnya..

Dan keperkasaannya..
Terletak pada ketidak butuhannya kepada manusia..

(HR Al Baihaqi dalam Syu’abul iman..
Dan dishahihkan oleh syaikh Al AlBani.. Dalam shahih Jami’ no 73).

– – – – – •(*)•- – – – –

Ahlus Sunnah Itu…

Ust. Badrusalam, حفظه الله

Syaikhul Islam ibnu taimiyah rahimahullah berkata:
“Ahlussunnah itu yang paling mengetahui al haq dan paling menyayangi makhluk.”

Karena ilmu selalu bersanding dengan kasih sayang..
Lihat doa malaikat pemikul Arasy..
Wahai Rabb kami.. sungguh ilmu dan kasih sayangMu meluasi segala sesuatu..
Surat al mukmin ayat 7..

Kasih sayang kepada makhluk untuk membimbing ke jalan surga..
Bukan membantu setan untuk menyesatkan manusia..
Suka bila saudara kita mendapat kebaikan..
Tidak suka bila ia mendapat keburukan..

Namun…
Banyak diantara kita kehilangan kasih sayang..
Ketika melihat orang yang kita tidak sukai jatuh kepada kesalahan..
Kita bergembira..
Lalu menebar kesalahannya kepada manusia..
Padahal bila ia berhusnudzan..
Lalu menasehati dan menyembunyikan aibnya..
Itulah kasih sayang..
Tetapi.. mata benci amat sulit menyembunyikan aib..
Allahul musta’an..

 Ditulis oleh Ustadz Badrusalam, Lc حفظه الله تعالى

┈┈»̶·̵̭̌✽✽·̵̭̌«̶┈┈

Tujuan Ilmu

Ust. Badrusalam, حفظه الله

Abu Qilabah pernah berkata kepada Ayyub As Sakhtiyani: “Apabila kamu mendapat ilmu, maka timbulkanlah ibadah padanya. jangan sampai keinginanmu hanya untuk menyampaikan kepada manusia.”
(Al Adab Asy Syar’iyyah 2/45).

sebuah pelajaran berharga..
tujuan ilmu bukan hanya untuk disampaikan saja..
namun yang terpenting adalah untuk diamalkan..
di jejaring jejaring sosial..
di bbm dan media lainnya..
kita berlomba menyampaikan ilmu..
baik dengan copas ataupun cara lainnya..
namun kita sering lupa..
untuk meraih tujuan ilmu..
sehingga rasa ujub sering menghinggapi hati..
merasa senang bila yang berkomentar banyak..
merasa sedih ketika tidak ada yang komen..
padahal bukan itu tujuan ilmu..
tapi tujuan ilmu adalah untuk menambah rasa takut kepada Allah..
dan menambah keikhlasan..

– – – – – •(*)•- – – – –

Sebatas Motivasi

Ust. Badrusalam, حفظه الله

banyak orang berkata, “Ini hanya untuk memotivasi saja..
lalu membuat tata cara ibadah yang tak dilakukan salafushalih..
dahulu..
para salafushalih selalu menyembunyikan amalnya..
mereka lebih semangat ketika sendirian..
sekarang..
kita semangat ketika laporan ke orang..
seakan bila hanya Allah melihatnya tak memberinya motivasi..
membaca al quran laporan..
bersedekah laporan..
berdzikir laporan..
sebatas motivasi katanya..
padahal dahulu salafushalih tak pernah melaporkan ibadahnya kepada siapapun…
namun itulah..
ketika keikhlasan telah berkurang..
ibadah menjadi semangat ketika dilaporkan ke orang..
seakan Allah tak cukup untuk pemotivasi..
ya Rabb..

– – – – – •(*)•- – – – –

Rumah Idaman

Ust. Badrusalam, حفظه الله

Rumah idaman adalah rumah yang dimasuki oleh malaikat rahmat..
rumah yang ditegakkan padanya sholat..
rumah yang senantiasa dilantunkan padanya al quran..
membawa ketenangan dan ketentraman jiwa..
rumah yang berisi istri yang shalihat..
anak anak yang berbakti..
dan suami yang bertanggung jawab..
rumah idaman bukan rumah yang mewah..
bukan pula rumah yang megah..

Rumah idaman:

– – – – – •(*)•- – – – –

Adakah Tahlilan Yang Boleh ?

Ust. Badrusalam, حفظه الله

Dalam sebuah debat..
sang pembela tahlilan membolehkan tahlilan bila makanan dari tetangga..
padahal pernyataan para ulama yang melarang tidak membedakan..
ia berhujjah dengan hadits jafar agar dibuatkan makanan tuk keluarga jafar..
sungguh pemahaman yang tidak pernah difahami oleh para ulama..
padahal para ulama mengetahui hadits itu..

Video : Bincang Santai.

– – – – – •(*)•- – – – –

Agar Tidur Berpahala

Ust. Badrusalam, حفظه الله

Tidur adalah nikmat..
tapi bisa menjadi penyesalan..
ketika tidak menjadikannya sebagai sarana menuju pahala..
( http://www.youtube.com/watch?v=eVQ4SGM-Luw&feature=em-upload_owner )

– – – – – •(*)•- – – – –