Category Archives: Display Picture Dakwah

Jangan lupa baca do’a ini sebelum tidur…

Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada beliau : “jika kamu hendak tidur, berwudhulah seperti wudhu ketika sholat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan dan ucapkan :

– Allahumma aslamtu nafsiy ilayka
– Wa wajjahtu wajhiy ilayka
– Wa fawwadhtu amriy ilayka
– Wa alja’tu zhohriy ilayka
– Roghbatan wa Rohbatan ilayka
– Laa malja-a wa Laa manjaa minka
ILLaa ilayka
– Aamantu bi-kitaabikalladzi anzalta
– Wa nabiyyiikalladzi arsalta

Jika kamu meninggal maka kamu mati diatas fitrah, dan jika bangun pagi maka kamu mendapat pahala. Jadikanlah bacaan ini yang terakhir kamu ucapkan.”

(HR. Bukhori 6311 dan Muslim 2710)

Untuk download DP do’a diatas, klik :

http://t.co/T59uUb1XXQ

NADAL : Larangan merokok…

NADAL adalah singkatan dari “Nasihat Dengan Dalil”

Mari kita biasakan memberikan nasihat ke anak dan kerabat/sahabat dengan dalil-dalil yang shahiih. DP ini hanya menampilkan beberapa dalil berhubung terbatasnya ruang. Dengan DP ini diharapkan akan memudahkan kita untuk menghapalnya dan kemudian menggunakannya dalam nasihat kita ke anak, dll.

Silahkan download dp dengan klik link berikut dan simpan di ponsel anda (Media). Ukurannya sudah disesuaikan untuk DP BBM.

http://t.co/hEb9vBfpGO