Siapakah Ulama?

Ustadz Badru Salam, Lc, حفظه الله تعالى

Menilai ulama bukanlah sebatas dari jubah dan sorban..
atau kelihaian membaca kitab gundul..
atau banyaknya hadirin yang duduk di majelisnya..
atau hafal alfiyah maju mundur..

Tapi ulama adalah yang menguasai kitabullah..
dan hadits hadits Rasulullah..

Faham tata cara berdalil dengan keduanya..
menguasai bahasa arab dan seluk beluknya..
berpengetahuan luas tentang pendapat pendapat ulama dan tata cara mentarjihnya..
dan ilmunya terpatri dalam perbuatannya..

Ulama bukanlah yang diulamakan oleh kaum awam..
bukan pula yang mengajarkan taqlid kepada murid muridnya..
atau fanatik kepada pendapatnya..
bahkan mewajibkan untuk mengikuti madzhabnya..
bukan.. bukan itu ulama..
ulama mengajarkan agar hanya fanatik kepada Allah dan RasulNya..
serta tunduk kepada dalil..

Raihlah pahala dan kebaikan dengan membagikan link kajian Islam yang bermanfaat ini, melalui jejaring sosial Facebook, Twitter yang Anda miliki. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta’ala membalas kebaikan Anda.