MUTIARA SALAF : Orang Yang Paling Mengenal Allah

Ibnul Qoyyim rohimahullah  berkata,

“Ibnu Mas’ud pernah mengatakan, ‘cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai bukti keilmuan..’

Kurangnya rasa takut kepada Allah itu muncul akibat kurangnya pengenalan/ma’rifah yang dimiliki seorang hamba kepada-Nya..

Oleh sebab itu, orang yang paling mengenal Allah ialah yang paling takut kepada Allah di antara mereka..

Barangsiapa yang mengenal Allah, niscaya akan menebal rasa malu kepada-Nya, semakin dalam rasa takut kepada-Nya, dan semakin kuat cinta kepada-Nya..

Semakin pengenalan itu bertambah, maka semakin bertambah pula rasa malu, takut dan cinta tersebut..”

[ Thoriq al-Hijrotain ]
Adh-Dhau’ al-Muniir ‘alat-Tafsiir  5/97

Raihlah pahala dan kebaikan dengan membagikan link kajian Islam yang bermanfaat ini, melalui jejaring sosial Facebook, Twitter yang Anda miliki. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta’ala membalas kebaikan Anda.