Do’a Bagi Yang Sedang Sakit

Menjenguk orang sakit termasuk amal sholeh yang paling utama yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta’ala.

Rosulullah shollallahu ‘alayhi wasallam bersabda,

“Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim (yang sedang sakit), maka (seakan-akan) dia berjalan sambil memetik buah-buahan Surga sehingga dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras..

Apabila menjenguknya di pagi hari maka 70,000 malaikat mendo’akannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba.. apabila menjenguknya di sore hari, maka 70,000 malaikat mendo’akannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba..”

(HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad shohih)

=======

Jangan lupa salah satu adab berdo’a adalah memulainya dengan :

– memuji Allah dengan Nama-nama Allah yang Agung, contoh, Yaa Hayyu Yaa Qoyyuum

– setelah memuji Allah, bacalah sholawat, contoh, Allaahumma sholli wa sallim ‘alaa Muhammad

– setelah memuji Allah dan bersholawat, mulailah berdo’a..

Raihlah pahala dan kebaikan dengan membagikan link kajian Islam yang bermanfaat ini, melalui jejaring sosial Facebook, Twitter yang Anda miliki. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta’ala membalas kebaikan Anda.